Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuNajbardziej perspektywiczne grupy wyrobów przemysłu chemicznego w eksporcie do Republiki Korei

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2010-07-01 07:02:07
analizy rynkowe

Rynek chemiczny jest bardzo rozległą dziedziną, a produkty i usługi przemysłu chemicznego znajdują zastosowanie niemal w każdym aspekcie życia zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw.

Rynek chemiczny jest bardzo rozległą dziedziną, a produkty i usługi przemysłu chemicznego znajdują zastosowanie niemal w każdym aspekcie życia zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Przemysł chemiczny odgrywa istotną rolę m.in. w takich dziedzinach, jak medycyna, przetwórstwo żywności, produkcja odzieży, budownictwo, transport i komunikacja.

Pomimo bardzo silnej pozycji koreańskich przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym i za granicą, Republika Korei pozostaje bez wątpienia interesującym i perspektywicznym rynkiem dla polskich producentów przemysłu chemicznego. Korea Południowa jest znaczącym importerem wyrobów chemicznych.

Wydzia ł Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Seulu, opieraj ą c si ę na wnikliwej analizie statystyk handlowych oraz opiniach ekspert ó w, przygotowa ł zestawienie najbardziej perspektywicznych grup wyrob ó w przemys ł u chemicznego w eksporcie z Polski do Korei Po ł udniowej. Wyszczeg ó lnione w niniejszym opracowaniu grupy produkt ó w prezentowane s ą wraz z danymi statystycznymi handlu Republiki Korei, g łó wnymi rynkami zaopatruj ą cymi rynek korea ń ski, informacjami dotycz ą cymi wysoko ś ci aktualnych barier taryfowych w dost ę pie do korea ń skiego rynku oraz informacjami zwi ą zanymi z liberalizacj ą obrotów handlowych mającą nastąpić wraz ze spodziewanym wejściem w życie umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei (KOREU FTA).Pliki do pobrania

Najbardziej perspektywiczne grupy wyrobów przemysłu chemicznego w eksporcie do Republiki Korei
pdf | 391.29 KB
Pobierz