Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRynek stoczniowy w Republice Korei

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2010-03-10 02:53:07
analizy rynkowe

Obecnie ponad 80% światowej wymiany towarowej odbywa się drogą morską. W 2007 r. statki przewiozły ponad 8 mld ton ładunków. Dlatego przemysł stoczniowy, pomimo rozwoju innych gałęzi transportu, nadal odgrywa kluczową rolę w handlu międzynarodowym.

Obecnie ponad 80% światowej wymiany towarowej odbywa się drogą morską. W 2007 r. statki przewiozły ponad 8 mld ton ładunków. Dlatego przemysł stoczniowy, pomimo rozwoju innych gałęzi transportu, nadal odgrywa kluczową rolę w handlu międzynarodowym.

Okres największego rozkwitu przemysłu stoczniowego datuje się na lata 60-70. ubiegłego wieku, kiedy to budowano jednostki o dużej wyporności przeznaczone głównie do transportu surowców. Światowy kryzys gospodarczy z połowy lat 70. spowodował poważne zachwianie pozycji producentów statków, a wyraźna poprawa uwidoczniła się dopiero w ostatniej dekadzie XX w. Obecny kryzys na rynkach światowych również miał istotne przełożenie na sytuację w przemyśle stoczniowym, który jest bardzo wrażliwy na wahania koniunkturalne.

Dynamicznemu rozwojowi przemysłu stoczniowego na świecie towarzyszyło przemieszczenie głównych ośrodków produkcyjnych z Europy na Daleki Wschód. O ile w latach 50. na kontynencie europejskim wytwarzano więcej niż 75% wszystkich wodowanych wówczas statków, to w roku 2008 światowy rynek zdominowały Korea Południowa (50,6% produkcji światowej) oraz Chiny (34,4%).

Przemieszczanie się ośrodków produkcji statków wynika z cech charakterystycznych przemysłu stoczniowego, który z reguły jest domeną krajów rozwijających się. Kiedy gospodarka danego kraju osiąga odpowiednio wysoki poziom rozwoju, wysokie koszty pracy powodują istotną utratę konkurencyjności rodzimych producentów statków na rynku międzynarodowym. W takich sytuacjach następuje przemieszczenie ośrodków przemysłu stoczniowego do krajów słabiej rozwiniętych. W latach 70. i 80. na światowym rynku producentów statków obserwowano stopniowy wzrost znaczenia firm z Japonii, a w ostatnich 2 dekadach z Korei Południowej. W ostatnich latach nastąpił istotny wzrost znaczenia stoczni chińskich, które otrzymują coraz więcej zamówień, szczególnie w okresie ostatniego spowolnienia gospodarczego.

Korea Południowa już w latach 70. XX w. w ramach realizacji polityki rozwoju gospodarki kraju koncentrowała się na rozbudowie przemysłu stoczniowego, jako jednego z głównych sektorów wzrostu. Strategiczne znaczenie stoczni dla gospodarki Korei, oraz idące za tym wsparcie państwa, wynikało z faktu, iż przemysł stoczniowy oraz przemysły wspierające, takie jak produkcja stali oraz silników, absorbują istotną część siły roboczej i tworzą sprzyjające podstawy rozwoju technologii. Dynamiczny rozwój przemysłu stoczniowego w Republice Korei sprawił, że w 2004 r. kraj ten objął pozycję światowego lidera w produkcji statków, wyprzedzając zajmującą dotychczas pierwsze miejsce Japonię.

Jak już wcześniej wspomniano w szybkim tempie na znaczeniu zyskują producenci statków z Chin, jednak firmy koreańskie pomimo znacznie wyższych kosztów pracy mają duże szanse na utrzymanie wysokiej konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Kierunkiem, w którym obecnie zmierzają stocznie koreańskie jest rozwój i produkcja jednostek pływających oraz instalacji nabrzeżnych wysokiej technologii, w tym m.in. statków w coraz większym stopniu napędzanych energią odnawialną.

***

Zdaniem WPHiI w Seulu polski przemysł stoczniowy ma szansę na zwiększenie eksportu swoich produktów do Korei Południowej. Jednym z obszarów jest sprzedaż jachtów turystycznych, żaglówek i łodzi motorowych, szczególnie biorąc pod uwagę stopniowy spadek koreańskiego eksportu w tej grupie produktów (z 11,5 mln USD w 2005 r. do 8,4 mln USD w roku 2008), przy jednoczesnym wzroście importu (z 9,9 mln USD do 24,8 mln USD). Z kolei drugi potencjalny obszar szerszej współpracy z Koreą Południową to dostarczanie przez polskie firmy materiałów, komponentów, wyposażenia i części do produkcji statków, tak jak to obecnie robią eksporterzy z Norwegii i Finlandii.

W związku ze spodziewaną ratyfikacją umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei (KOREU FTA) i jej prawdopodobnym wejściem w życie w drugiej połowie 2010 r. polscy eksporterzy uzyskają łatwiejszy dostęp do rynku koreańskiego również w zakresie produktów przemysłu stoczniowego. Natychmiastowe lub stopniowe zniesienie barier taryfowych spowoduje poprawę pozycji konkurencyjnej względem konkurentów m.in. z Chin i USA.

Doskonałym narzędziem promocji polskiego przemysłu stoczniowego służącym nawiązaniu współpracy z kontrahentami z Republiki Korei, a następnie zwiększeniu sprzedaży na rynku koreańskim, byłoby uczestnictwo polskich instytucji branżowych i/lub polskich producentów i eksporterów przemysłu stoczniowego w następnej edycji targów Kormarine w 2011 r.
Pliki do pobrania

Rynek stoczniowy w Republice Korei
pdf | 628.98 KB
Pobierz