Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRynek farmaceutyczny w Republice Korei

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2010-08-06 06:31:00
analizy rynkowe

Przedmiotem analizy jest rynek m.in. takich produktów, jak leki, szczepionki, preparaty antykoncepcyjne, a także wata, gazy, bandaże i podobne artykuły do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych.

Przedmiotem analizy jest rynek takich produktów, jak leki, szczepionki, substancje ludzkie i zwierzęce preparowane do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, odczynniki do oznaczania grupy krwi, cementy dentystyczne i inne wypełniacze, preparaty antykoncepcyjne, a także wata, gazy, bandaże i podobne artykuły do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych.

Szybkiemu rozwojowi gospodarczemu Republiki Korei w ostatnich dziesięcioleciach towarzyszył znaczący wzrost siły nabywczej koreańskich konsumentów. Przełożyło się to m.in. na dynamiczny rozwój rynku farmaceutycznego, którego wielkość szacuje się obecnie na ok. 11,3 mld USD. Istotnym czynnikiem wpływającym na wysoką dynamikę rozwoju rynku farmaceutycznego Republiki Korei są również postępujące zmiany demograficzne. Według danych koreańskiego urzędu statystycznego udział osób powyżej 65 roku życia w populacji ogółem zwiększy się z 7,2% w 2000 r. do 15,6% w roku 2020.

Bior ą c pod uwag ę rozmiar i wysok ą dynamik ę rozwoju koreańskiego rynku farmaceutycznego, uwarunkowan ą m.in. zmianami demograficznymi zachodz ą cymi w Republice Korei, kraj ten bez w ą tpienia należy do perspektywicznych odbiorc ó w polskiego przemys ł u farmaceutycznego.  Pliki do pobrania

Rynek farmaceutyczny w Republice Korei
pdf | 817.21 KB
Pobierz