Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRóżnice kulturowe

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-04-13 17:07:34
korea, biznes, obyczaje, kultura

Polska i Korea należą do różnych grup kulturowych, co ma znaczące konsekwencje w relacjach biznesowych, np. w negocjacjach czy kulturze pracy.

Koreańską kulturę biznesową charakteryzuje hierarchiczność, zbiorowość i współzależność, zachowawczość oraz długie procesy decyzyjne i szybkie działanie.

Hierarchiczność jest elementem kultury koreańskiej bezpośrednio wywodzącym się z tradycji konfucjańskiej. Ma niezwykły wpływ na relacje wewnątrzgrupowe i organizację pracy w firmie.

Generalną zasadą panującą w organizacji, na którą szczególną uwagę zwraca starsze pokolenie Koreańczyków, jest zasada według której racja należy do tego, kto jest starszy, lub posiada wyższe stanowisko w firmie. Dodatkowo decyzje w firmach podejmowane są często na wysokim szczeblu, co w przypadku koreańskich konglomeratów (tzw. chaeboli) oznacza, że decyzje podejmowane są przez członków rodzin założycielskich, którzy zajmują wysokie stanowiska w strukturach zarządczych firm.

W kontaktach z koreańskim partnerem należy więc spodziewać się m.in. pytania o wiek. Służy to ustaleniu starszeństwa wobec rozmówcy. Styl rozmowy, zwrotów zależy zawsze od wieku, nawet jeśli różnice są stosunkowo niewielkie. Podobnie jest w przypadku stanowiska. Dlatego też należy zadbać, aby nazwa stanowiska widniała wyraźnie na wizytówce przekazywanej koreańskiemu partnerowi.

Hierarchiczność w kulturze koreańskiej odnosi się również do kwestii upominków wręczanych podczas rozmów biznesowych. Zazwyczaj każde ważne spotkanie pomiędzy firmami kończy się wymianą upominków. Należy pamiętać, aby osoba najwyższa rangą otrzymała prezent o wartości wyższej aniżeli pozostali przedstawiciele. Praktykowane jest także przekazanie upominku jedynie szefowi delegacji koreańskiej.

Zbiorowość i współzależność są elementarnymi zasadami każdej organizacji biznesowej w Korei. Koreańczycy, w przeciwieństwie do społeczeństw kultury zachodniej, nie są indywidualistami. Praca opiera się na działaniu grupowym oraz myśleniu kolektywnym, a sukces czy porażka jest efektem działania grupy, a nie jednostek. Cecha współzależności i zbiorowości członków grupy widoczna jest najlepiej na przykładzie systemu nagradzania i karania w organizacji.

Głównym założeniem tego systemu jest odpowiedzialność zbiorowa. Za sukcesy i porażki grupy osoba decydująca o nagrodach i karach będzie przyznawała je całej grupie niezależnie od wyników poszczególnych pracowników.

Cechą wielu Koreańczyków jest zachowawczość, która wyraża się w unikaniu wyrażania swoich poglądów i uczuć wprost. Cecha ta jest szczególnie widoczna przy poruszaniu tematów drażliwych, których omawianie niesie ze sobą ryzyko konfliktu. Wymiana argumentów może doprowadzić do tzw. utraty twarzy, co w przypadku narodów azjatyckich jest dużym dyskomfortem.

Podczas rozmowy z koreańskim partnerem należy przygotować się często na wiele znaczeń ukrytych i komunikację niewerbalną. Dla Koreańczyka bardzo ważna jest nie tylko sama treść przekazu, ale również forma. W związku z tym, w wielu przypadkach negocjowanie z Koreańczykami może okazać się dla Polaków dość trudne, m.in. z uwagi na powracanie do tematów rozmowy, które z naszego punktu widzenia zostały już zakończone.

Koreańczycy unikają odpowiedzi wprost na niewygodne pytania, szczególnie, jeśli odpowiedzią jest „nie” lub „nie wiem”. Na pytanie „czy da się to zrobić?” zamiast odpowiedzi „nie wiem”, która jest zgodna ze stanem faktycznym, można się raczej spodziewać odpowiedzi typu „nikt nie jest w stanie tego zrobić, a przynajmniej w Korei”. W takich przypadkach ich negatywny stosunek do omawianej kwestii należy odczytywać z mowy ciała.

We współpracy z Koreańczykami należy się również przygotować na powolny proces decyzyjny i szybkie działanie. Jednocześnie należy pamiętać, iż w trakcie podejmowania decyzji koreańscy negocjatorzy lubią dowolnie powracać do tematów, które nam mogą wydawać się zamknięte. Proces decyzyjny jest w przypadku firm koreańskich zdecydowanie dłuższy niż w Europie. Wynika to m.in. stąd, iż każda decyzja grupy musi uzyskać akceptację najwyższego przedstawiciela organizacji (hierarchiczność).