Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuConsulting Polska - AM Consulting Anna Marzec Kraków

Consulting servicesen pl
Udostępnij Drukuj Pobierz PDF
Osoba kontaktowa
Anna Marzec
contactb2b@amconsulting360.com
Tel: 500306318
www.as-transfer.taxi

Język komunikacji:
Polski,

Opis przedmiotu zamówienia

Kontakt: consulting@amconsulting360.com

Prowadzimy usługi konsultingowe dla firm różnej wielkości.
Robimy to kompleksowo: od tworzenia biznesplanów, strategii oraz analiz finansowych po pomoc przy badaniach marketingowych oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi. Chcesz poprawić wyniki finansowe w swojej firmie? W tym również możemy Ci pomóc. Stworzymy strategię zarządzania produktem i pokażemy jak pozyskać Klientów. Oferta:

Marketing i sprzedaż
- Wykonujemy badania rynkowe, dzięki którym możemy poznać rzeczywiste potrzeby Klientów
- Opracowujemy strategię marketingową dotyczącą długofalowego zarządzanie firmą i jej marką
- Pomagamy w zarządzaniu produktem na rynku
- Tworzymy przewagę konkurencyjną w branży
- Oferujemy pomoc w pozyskiwaniu Klientów

Księgowość i finanse
- Analizy finansowe
- Biznes plany
- Pozyskiwanie finansowania
- Pełne wykorzystanie informacji zawartych w systemie przedsiębiorstwa

Produkcja i Gospodarka materiałowa
- Zarządzanie produkcją
- Planowanie produkcji
- Planowanie logistyczne
- Zarządzanie efektywnym wykorzystaniem materiałów

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
- Wykonujemy badania i analizy dotyczące satysfakcji i motywacji pracowników (na życzenie Klienta również inne badania)
- Polityka personalna
- Tworzenie systemów wynagrodzeń
- Wartościowanie stanowisk pracy
- Wspomagamy w tworzeniu systemów ocen okresowych pracowników

Metody i techniki
Oferta obejmuje bardzo szeroką gamę usług badawczych i consultingowych, przy realizacji których wykorzystujmy nowoczesne metody badawcze o charakterze ilościowym jak i jakościowym.

W pracach badawczych stosujemy:

indywidualne wywiady pogłębione (IDI) (ITI)
ogniskowane wywiady grupowe (FGI) - badania face to face (PAPI, CAPI)
tajemniczy Klient (Secret Client)
ankiety audytoryjne
badania CAWI
badania CATI
Istnieje możliwość indywidualnego doboru metod badawczych pod każde zlecenie, uwzględniając potrzeby oraz preferencje Klienta.
www.amconsulting360.com

We accomplish consulting services for companies of any size. We act comprehensively, from bussiness plans, strategies, financial analysis up to help with market research and HR. Would you like to improve finanacial performance of your own company? Here we are to help you as well. We can create a strategy of product management and we are able to show you how to gain new customers. The offer:

Sales and marketing
- We do market analysis to meet Customers' real needs
- We draw up market strategy that includes a long term management of a company and its brand
- We assist in management of a product released on the market
- We create a competitive superiority in the printing industry
- We offer help in gaining new customers

Accountancy and finance
- Financial analysis
- Business plans
- Obtaining funds
- Full exploitation included in the system

Production and material economy
- Management of the production
- Planning of production
- Logistical planning
- Management of efficient use of materials

Human Resources
- We do research and analysis of the satisfaction and motivation of employees (others, according to your needs/orders)
- Staff policy
- We create wage systems
- Valuating job posts
- We support you with creation of a scheme of employees’ evaluation

Methods and technics
The offer covers a wide range of research methods and consulting services for which we take advantege of modern research methods of a quantitative and qualitative approach.

We use:

Individual in Depth Interview - (IDI, ITI)
Focus group interview – (FGI) – Face to face (PAPI/CAPI)
Mystery Shopper
Auditorium Questionnaire
Computer Assisted Web Interviews (CAWI)
Computer Assisted Telephone Interviews (CATI)
There exists a possibility for the individual selection of research methods adjusted to the needs of our Customer.


Informacje uzupełniające

Consulting Polska - AM Consulting Anna Marzec KrakówInformacje uzupełniające

Consulting servicesCPV


  • Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
  • Badania rynkowe i ekonomiczne', 'ankietowanie i statystyka

Załączniki
Typ oferty
Kooperacja
Kraj
Polska
Termin składania ofert
19.03.2019
Ważna od
20.09.2018
Branże
Doradztwo/consulting/edukacja,
Nabywcy poza granicami kraju
NIE

Inne oferty i przetargi

Lex Legis Group - Kancelaria Prawna, Windykacja Należności, Wywiad Gospodarczy, Skup długów


Kancelaria Prawna Lex Legis Group świadczy efektywną i profesjonalną obsługę prawną, windykacyjną i finansową. Wieloletnie doświadczenie, profesjonalne podejście oraz zaangażowanie i wykorzystywane nowoczesne narzędzia to gwarancja szybkiego i skutecznego odzyskania należności, a także bezpie...

branże: Doradztwo/consulting/edukacja,Usługi finansowe
data: 04.06.2019 - 01.12.2019  

Matula Kancelaria Prawna


Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółek, osób prowadzących działalność gospodarczą i osób fizycznych. Działamy w Polsce i Hiszpanii, oferując profesjonalną i kompleksową obsługę prawną polskich i zagranicznych (w tym hiszpańskojęzycznych) podmiotów. Łączymy doskonałe przygotowanie meryt...

branże: Zdrowie i medycyna,Doradztwo/consulting/edukacja,Handel,IT/ICT,Usługi finansowe,Sektor kreatywny,Turystyka, sport i rekreacja,Transport i logistyka,Budownictwo i architektura,Ochrona środowiska,Energia i surowce odnawialne,Pozostałe branże,Przemysł jubilerski,Produkcja mebli,Produkcja środków transportu,Maszyny i urządzenia,Przemysł obronny i zbrojeniowy,Produkcja i przetwórstwo metali,Farmacja i biotechnologia,Przemysł chemiczny i kosmetyczny,Przemysł drzewny i papierniczy,Odzież, tekstylia, wyroby skórzane,Przetwórstwo spożywcze,Górnictwo i przemysł wydobywczy,Rolnictwo i leśnictwo
data: 22.04.2016 - 19.10.2016  

Zobacz więcej ofert