Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu    Usługi WPHI

    Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Kuciński | 2015-03-06 16:01:05
    korea, wphi, usługi

    Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI) promują polski eksport i inwestycje za granicą. Ponadto, nieodpłatnie świadczą usługi polskim przedsiębiorcom.

    Strategiczne cele

     

    • Udzielanie wsparcia polskim, szczególnie małym i średnim, przedsiębiorstwom w nawiązywaniu kontaktów za granicą. 
    • Dostarczanie aktualnych informacji rynkowych potrzbne do planowania, organizowania eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski, rozpoznania lokalnego ryzyka rynkowego, oraz udziału w przedsięwzięciach promocyjnych.


    Zasady współpracy WPHI z polskimi przedsiębiorcami

     

    • Równe, partnerskie traktowanie przedsiębiorców, bez względu na skalę ich działania.
    • Postępowanie zgodne zasadami etyki, w tym nieujawnianie tajemnic przedsiębiorstwa, czyli m.in. informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych, statystycznych lub innych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
    • Przedsiębiorca powinien otrzymać informację od WPHI najpóźniej w ciągu 14 dni.
    • Oczekuje się, iż przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia WPHI będą przekazywać zwrotne informacje na temat ocen uzyskanego wsparcia oraz efektów, np. kontraktów. Chodzi o wypełnianie ankiet.


    Co znajdziemy na e-stronach WPHI


    Materiały informacyjne po polsku:

    • Podstawowe informacje o kraju, o gospodarce, w tym wskaźniki makroekonomiczne, wymianę handlową.
    • Informator rynkowy zawierający: opis specyfiki rynku, kwestie dostępu do rynku, zasady i formy rejestracji, prowadzenia działalności gospodarczej, system celny i bariery pozataryfowe, politykę zamówień publicznych, ochronę własności intelektualnej, system podatkowy, rozstrzyganie sporów i windykację, rynek pracy, informacje praktyczne, ważne adresy i linki.
    • Wykaz najważniejszych przedsięwzięć targowo-wystawienniczych.
    • Opracowania i analizy rynkowe.
    • Bieżące informacje o wydarzeniach gospodarczych.
    • Informacje o instytucjach z otoczenia biznesu, izbach handlowych, organizacjach branżowych, instytucjach wpierających przedsiębiorczość.

    Źródłowe informacje mogą być przekazywane w języku obcym, wraz z komentarzem.

     

    Bezpłatne usługi WPHI

     

     

     

    Inicjowanie kontaktów i współpracy między polskimi przedsiębiorcami a podmiotami operującymi na rynkach zagranicznych (matchmaking), w tym:

    •  udostępnienie polskiemu przedsiębiorcy kontaktów do zagranicznych przedsiębiorstw
    •  rozpowszechnianie ofert polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem, np. rozesłanie do lokalnych instytucji otoczenia biznesu i organizacji samorządu gospodarczego
    •  rozpowszechnianie zapytań ofertowych zagranicznych firm zainteresowanych importem polskich towarów oraz informacji o wybranych przetargach

     

    UWAGA: wsparcie dotyczy wszystkich przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadający miejsce zamieszkania na terenie RP), którzy prowadzą działalność eksportową lub inwestycyjną poza granicami Polski, bądź planują jej rozpoczęcie.